Kom med til en gratis prøvetime! - Klik her!

Handels- og medlembetingelser

Handels- og medlembetingelser I Horsens Crossfit & Open Gym

Modtages: Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro - Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.
Visa Electron Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Horsens Crossfit & Open Gym Horsens forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Horsens Crossfit & Open Gym – info@goerdanmarksundere.dk.

§2 Medlemsbetingelser
Horsens Crossfit & Open Gym kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode, som der er betalt for, udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for DIPS medlemskab er løbende måned + en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Horsens Crossfit & Open Gym – info@goerdanmarksundere.dk

§5 Prisændringer
Horsens Crossfit & Open Gym forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret, på Facebook medlemssiden og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
Horsens Crossfit & Open Gym kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. Der vil komme en venteliste man kan melde sig på, så man er i kø til at komme på holdet. Dette vil man få som notifikation på Wodify Client herom.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før. Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 9 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Horsens Crossfit & Open Gym ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Horsens Crossfit & Open Gym er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Horsens Crossfit & Open Gym tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. Horsens Crossfit & Open Gym kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan ikke sættes i bero.

§12 Hold udbud
Horsens Crossfit & Open Gym har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIPS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Horsens Crossfit & Open Gym kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.
Overholdes dette ikke, kan Horsens Crossfit & Open Gym uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.